Effective Time Management

ניהול זמן יעיל ואפקטיבי | שולי זלצמן ביטון | מאמנת אישית בירושלים

מאז שהתחלתי לנהל יומן בגוגל חיי ( או יותר נכון יומיי)השתנו לבלי הכר. כעצמאית, לקבוע שגרה יומית אינו דבר קל. יש כל כך הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון להכניס ללו"ז.זה כמו לנהל בית, לכן הרבה א.נשים מנהלים שני עסקים במקביל והצורך בניהול זמן יעיל ואפקטיבי עוד יותר משמעותי עבורם.צריך המון רצון ותשוקה, משמעת עצמית, נחישות, […]